test kategorisindeki haberler
 • Türkiye Selçuklu Devleti test soru ve cevapları

  Türkiye Selçuklu Devleti test soru ve cevapları

  22 Aralık 2018

  Türkiye Selçuklu Devleti ve Anadolu Beylikler Test soru ve cevapları 1- Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra Anadolu da kurulan ilk Türk devletlerinden birisi değildir? A) Mengücekliler B) Germiyanoğuları C) Artuklular D) Saltuklular E) Çaka Beyliği 2- Malazgirt Savaşından sonra Erzurum bölgesinde kurulan beylik aşağıdakilerden hangisidir? A) Çaka Beyliği B) Danişmentliler C) Mengücekliler D) Artuklular E) […]

 • Osmanlı Devleti Dağılma dönemi test soruları

  Osmanlı Devleti Dağılma dönemi test soruları

  30 Ocak 2018

  Osmanlı Devletinde DAĞILMA VE YIKILIŞ DÖNEMİ ( 1792-1918 ) Testleri 1. Aşağıdakilerden hangisi 19. Yy’da meydana gelen olaylardan değildir? A) Mısır Valisi Kavalalı mehmet Ali Paşa’nın İsyanı B) Küçük Kaynarca Antlaşması C) Kırım Savaşı D) 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) E) Yunan İsyanı – Navarin Olayı 2. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde yapılan yeniliklerden değildir? […]

 • YKS Tarih Genel Tekrar Testi

  YKS Tarih Genel Tekrar Testi

  30 Ocak 2018

  YKS TARİH GENEL TEKRAR TESTİ   Yakındoğu’nun iki büyük devleti olan Hititler ve Misirlar arasındaki Kadeş Savaşı’nın nedeni her iki devletin suriye’deki çıkarlarının çatışmasıdır. Ancak Mezopotam­ya’da Asur Devleti güçlenince iki devlet Kadeş Antlaş-ması’nı imzalayarak bölgeyi paylaşmış, aynı zamanda aralarında ittifak yapmışlardır. Bu durum; Yayılmacılığa dayalı politikaların önemini kaybettiği Ön Asya’da siyasal birliğin sağlandığı III.      Devletler […]

 • Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Genel Tekrar Test

  Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Genel Tekrar Test

  06 Kasım 2017

  OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ-YÜKSELİŞ GENEL TEKRAR 1) Moğolların Anadolu’daki hakimiyetleri kısa sürmüştür. Osmanlılar ise 20.yy başlarına kadar üç kıtaya hakim olmuşlardı. Osmanlı’ nın bu hakimiyet sürecinde hangisinin yapıldığını söylemek mümkün değildir? A) Adaletli yönetim uygulamaları B) Birlik ve beraberliğe önem vermeleri C) Azınlıklara inanç hürriyeti tanımaları D) Azınlıkları asimile etmeleri E) Geleneksel Türk veraset sistemini terk […]

 • Osmanlı Kuruluş Dönemi Genel Tekrar Testi

  Osmanlı Kuruluş Dönemi Genel Tekrar Testi

  06 Kasım 2017

  1. Bizans İmparatorluğu’nda hükümdarlık makamını kendine güvenen ve yeterince güçlü olan kişiler ele geçirebilirdi. Bu durum, Bizans İmparatorluğumda aşağı­dakilerden hangisine neden olmuştur? A) Hükümdarların yetkilerinin sınırlanmasına B) Dinin devlet yönetiminde etkisinin azalmasına C) Askeri ve sivil yönetimin birbirinden ayrılması­na D) Birden fazla soyun yönetime gelmesine E) Ülkenin küçük eyaletlere bölünmesine 2. Bizans’ta sanatçılar dinin ve […]

 • Osmanlı cevaplı dağılma dönemi test

  Osmanlı cevaplı dağılma dönemi test

  29 Nisan 2016

  Osmanlı dapılam Dönemi (KPSS) Aşağıdakilerden hangisi 19. Yy’da meydana gelen olaylardan değildir? A)     Mısır Valisi Kavalalı mehmet Ali Paşa’nın İsyanı B)      Küçük Kaynarca Antlaşması C)      Kırım Savaşı D)     93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) E)      Yunan İsyanı – Navarin Olayı Aşağıdakilerden hangisi  II. Mahmut döneminde yapılan yeniliklerden değildir? A)1826 da Yeniçeri ocağı kaldırıldı,Yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye […]

 • YGS İslam Öncesi Türk Tarihi Genel tekrar testi

  YGS İslam Öncesi Türk Tarihi Genel tekrar testi

  05 Ocak 2016

  İslam Öncesi Türk Tarihi Testleri ve Cevapları 1. “Varlıklı, zengin millet üzerine tahta oturmadım, içte aş-sız dışta elbisesiz, düşkün, perişan millet üzerine tahta oturdum. Tanrı bağışlasın devletim var olduğu için, kıs­metim var olduğu için ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli, fakir milleti zengin, az milleti çok kıldım.” Bilge Kağan’ın yukarıda anlatılan sözleri Türk dev­let […]

 • YGS İlk Türk İslam Devletleri test ve cevap anahtarı

  YGS İlk Türk İslam Devletleri test ve cevap anahtarı

  05 Ocak 2016

  1.Karahanlı Devletindeki uygulamalardan I.Uygur alfabesinin kullanılması II.Türkçenin resmi dil olarak kullanılması III.İlk Türk İslam eserlerinin verilmesi hangileri milliyetçi olduklarını gösterir? A)Yalnız I B)I-II C)Yalnız III D)II-III E)I-II-III 2.Türk İslam devletlerine bakıldığında genel olarak kurucuların Türk halkın ise farklı milletlerden olduğu görülmektedir. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi bunun dışında kalır? A)Karahanlılar B)Gazneliler C)Memluklular D)Selçuklular E)Osmanlılar 3.Aşağıdakilerden hangisi […]

 • LYS Küreselleşen dünya test ve çözümü

  LYS Küreselleşen dünya test ve çözümü

  04 Ocak 2016

  1. Türkiye’de çok partili siyasal yaşam aşağıdaki partilerden hangisinin kurulmasıyla kesin olarak başlamıştır A) Cumhuriyet Halk Partisi B) Demokrat Parti C) Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası D) Serbest Cumhuriyet Fırkası E) Adalet Partisi 2. 1975 Helsinki Nihai Senedi, Batı ve Doğu Blokları arasında Yumuşama (Detant) Politikası’nın en önemli aşamasını oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi 1975 Helsinki Nihai Senedi’nde […]

 • LYS İkinci Dünya savaşı test ve cevapları

  LYS İkinci Dünya savaşı test ve cevapları

  04 Ocak 2016

  1. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki durumu, gerek Müttefiklerin gerekse Mihver Grubu’nun Türkiye’yi kendi yanlarında savaşa sokmak ve Türkiye’nin ise bu baskılara karşı başarılı bir şekilde direnmesi şeklinde gelişmiştir. Türkiye’nin savaşa sokulmak istenmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisiöncelikle etkili olmuştur? A) Ekonomik potansiyeli B) Nüfus yapısı C) Hammadde kaynakları D) Stratejik konumu E) Askeri gücü 2. II. Dünya […]

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co