Mondros Ateşkes Antlaşması kategorisindeki haberler
 • KPSS Kongreler Dönemi Test

  KPSS Kongreler Dönemi Test

  19 Şubat 2014

  Cevap anahtarı en kısa sürede sitemizde olacaktır 1. I. Erzurum Kongresi II. Havza Genelgesi III. Sivas Kongresi IV. Amasya Genelgesi V. Amasya Görüşmesi Yukarıda verilen olayların tarihsel sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A) II, IV,III,I,V B) II,III,V,I,IV C) II,IV,I,III,V D) IV,II,III,I,V E) III,II,I,V,IV 2. Kuvay-ı Milliye’nin Kurtuluş Savaşına sağladığı yararlardan biri olarak aşağıdakilerden hangisi […]

 • KPSS Tarih Önlisans Genel Tarama Testi -5-

  KPSS Tarih Önlisans Genel Tarama Testi -5-

  19 Şubat 2014

  Cevaplar en kısa sürede sitemizde olacaktır 41. Sivas Kongresi’nde kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisi, Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan farklıdır? A) Vatan bir bütündür, parçalanamaz. B) Azınlıklara ayrıcalık tanınamaz. C) Manda ve himaye kabul edilemez. D) Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. E) Temsil Kurulu ülkenin tamamını temsil eder.   42. İtilaf Devletleri Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde […]

 • KPSS Tarih Önlisans Genel Tarama Testi -4-

  KPSS Tarih Önlisans Genel Tarama Testi -4-

  19 Şubat 2014

  Cevaplar en kısa sürede sitemizde olacaktır 21.Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda Avrupa’nın etkisinde ıslahatlar yaparak batıdaki gelişmelerden yararlanmaya çalışmıştır. Bu durum; I.batının sömürgesi olmaktan çıkılığı, II.batının üstünlüğünün kabul edildiği, III.batılılaşma çalışmalarının hızlandığı, gibi yargılardan hangilerini doğrulamaktadır? A)  Yalnız I            B)  Yalnız II          C)  I ve II     […]

 • Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrası

  Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrası

  10 Şubat 2013

  etiketler: mondros, mondros özellik, mondros maddeler, 1. dünya savaşı, dünya savaşı sonuçlar, osmanlı yıkılma, MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 Ekim 1918) Nedenleri: Wilson İlkeleri’ne güvenilmesi. Bulgaristan’ın I.Dünya Savaşı’ndan çekilmesi. İttihatçılar savaşın kaybedilmesinin sorumluluğu kendi üstlerine kalacağından ülkeyi terk etmişlerdir. Ahmet İzzet Paşa Kabinesi İtilaf Devletleri’nden ateşkes yapılmasını istemiştir. Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda Osmanlı Devleti Bahriye Nazırı […]

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co