Sigmund Freud Kimdir?

Ne çok duyuyoruz Freud’un adını. Özellikle çocuklarla ilgili bir konu geçtiğinde, “Freud der ki …”  diyerek başlarız cümlelerimize… Peki kimdir Freud?

 

Sigmund Freud, Psikolojinin en alt dallarından biri olan psikanaliz biliminin kurucusudur. Psikanaliz, hasta ile psikanalist arasında gerçekleşen diyalog yoluyla psikopatolojik vakaları tedavi etmekte kullanılan klinik yöntemidir. Freud’un insan psikesi araştırmalarının özü “bilinç ve bilinçaltı” arasındaki ayrıma dayanmaktadır. Freud psikanaliz uygulamalarındaki gözlem ve yorumlardan yola çıkarak İd, Ego ve Süper Ego’dan oluşan üç parçalı psişik yapı kuramının yanı sıra bilinçaltının dinamiklerini Güdüler Öğretisi(cinsellik ve ölüm güdüsü) bağlamında açıklayarak savunma mekanizmaları, özellikle de Baskılama Kuramı’nı da geliştirmiştir.

İd: Haz ilkesi
 Tüm psişik enerjinin rezervuarıdır.
 Kişiliğin ilkel, dürtüsel bileşenidir.
 Kişiliğin ham, organize olmamış, olgunlaşmamış yönüdür ve açlık, susuzluk, cinsellik, agresyon
ve irrasyonel dürtüleri temsil eder.
 Derhal doyurulması gereken dürtüleri barındırır ve temel amaç maksimum düzeyde doyum
sağlayarak gerilimi azaltmaktır.
Ego: Gerçeklik ilkesi
 İd ve gerçek dünya arasında bir arabulucudur.
 Kişiliğin karar verici bileşenidir.
 Kişiliğin kılcı ve mantığa dayalı bileşenidir.
 Hazzı ertelemeye ve toplumun normlarının karşılanmasına çalışır.

Süper Ego: Ahlak ilkesi
 Kişiliğin doğru ve yanlış hakkında sosyal standartları içselleştiren bileşenidir.
 Moral component that internalizes social standards about right and wrong.
 Mantıkla çalışır.
 Yaklaşık olarak 5-6 yaşlarında gelişir.

 

 

 

Kaynak: Üsküdar Üniversitesi

 23 total views,  1 views today

Author: admin lady

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.