Renkli Cam Etkisi Nedir? Hiç Duydunuz mu?

               

Renkli Cam Etkisi Nedir?

   Renkli cam etkisi, psişikte(ruh) şuuraltının dönüştürücü etkisine verilen addır. Terim ilk kez İngiliz psişikçi W.T. Stead(1849-1912) tarafından kullanılmıştır. Psişikçilere göre tebliğ haberci rüya vb. gibi sezgisel yolla alınan enfasmasyonlarda şuuraltı sembolleştirici bir rol oynar. Bu rol şöyle açıklanır: İnsanın imajinasyon yeteneğinin sembolleştirici bir özelliği vardır. Zihne “anlamlar” halinde gelen “tesirler” insan zihninde, ister istemez fiziksel alemin bir özelliği olan imajlara bürünmek zorunda kalırlar ki bürünecekleri imajları da tesiri alan insanın şuuraltı dağarcığından elde ederler. Tesir ne kadar yüksek ya da süptil bir kaynaktan gelirse gelsin alıcı kişinin kapasitesi şuuraltı imajları, şuuraltı dağarcığı tesirin özgür halini kaybetme derecesi ve kısıtlanması açısından çok önemli bir rol oynar. Kaynağından “anlam” olarak inmeye başlayan tesir, onu alan insanın zihninde imaj olarak belirlenene kadar bir sürü değişim ve dönüşüm geçirir. Kısaca tesirler insan zihninde yer ederken ister istemez o insanın şuuraltı dağarcığındaki imajlara dönüşürler ve bu dönüşüm sırasında bir takım sembollere bürünmüş olurlar.

             Nasıl beyaz ışık, renkli bir camdan geçerken hem camın rengini alır hem de camın eğriliği oranında bir miktar kırılmaya uğrarsa insanın aldığı psişik enformasyon ya da tesir de şuuraltı katmanlarından geçerken bir miktar kırılmaya uğrar. Yani özelleşir, bükülür, kabalaşır, dönüşür, o ortamdaki malzeme ne ise ona bürünür ve böylece özgün halini az çok yitirerek dışarı (zihne dünyasal veya bağlı şuura) yansır.

 

 

 

Kaynak: Yakamoz Kitap

 4 total views,  1 views today

Author: admin lady

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.