KPSS İslam Öncesi Tarih Konu özeti

KPSS İslam Öncesi Tarih Konu özeti

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

ÖNEMLİ UYARI: İslam öncesi Türk devletlerinin kısa sürede yıkılma nedeni KUT anlayışıdır. Ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaştırma geleneği, veraset sistemindeki belirsizliktir.
İslam önceki Türk devletlerinde göçebe-bozkır hayattan dolayı yazı geç gelişmiştir. Türklere ait ilk bilgiler Çin kaynaklarında geçer.(M.Ö.318 Kuzey Şansi savaşı)
Uyarı: Orta Asya’nın tarih öncesi dönemini aydınlatan medeniyet merkezleri: Anav, Andronova, Afenesyova, Tagar, Kelteminar, Karasuk kültürleri
Türkler
 Hayvancılık yaparlar
 Boylar halinde yaşarlar
 Bağımsızlığına düşkündür.
 Taşınabilir sanat eserleri vardır.
 Yazı ve mimari geç gelişmiştir.

 Tarihte bilinen teşkilatlı ilk Türk devleti: Hunlardır.
Mete Han Döneminde;
 Türk devlet ve askeri teşkilat yapısı(Onlu Sistem) kuruldu.
 Çini vergiye bağladı ancak asimile olmamak için yerleşmedi.
 Türk adı ile kurulan ilk Türk devleti: Göktürkler
 I.Göktürk devleti Avarlardan, II. Göktürk devleti Çinlilerden bağımsız olmuştur.I.Göktürk
devleti Bumin Han, II. Göktürk devleti Kutluk Kağan tarafından kuruldu
 İlk yerleşik hayat, tarım, matbaa, mani dini, bez para Uygurlar.
 Moğolların Türkleşmesinde etkili olan: Uygurlar
 Avrupa da kurulan ilk Türk devleti: Avrupa Hun devleti. Margos ve Anatolios ant. İle Bizansı
vergiye bağlayan: Atilla
 Orta Asya ve Avrupa’da devlet kuran: Avarlar ve Hunlar
 İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti: Avarlar.(Daha sonra ise Tuna Bulgarları-Simeon kuşattı.)
 Yerleşik hayata tam olarak geçen ve ilk madeni parayı kullanan: Türgişler
 İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu: Karluklar
 Moğol hâkimiyetine giren ilk Türk boyu: Kırgızlar
 Slavların güneye inmesini önleyen en yakışıklı Türk boyu: Kıpçaklar-Kumanlar
 Museviliği-Yahudiliği benimseyen ilk ve tek Türk devleti: Hazarlar
 Orta Asyanın Araplaşmasını öneyen: Türgişler,
 Kafkasya’nın Araplaşmasını önleyen: Hazarlar
 Bizansın ordusunda paralı askerlik yapan: Peçenekler
 Türkleri bir bayrak altında toplayan devletler: Hunlar, Göktürkler, Moğollar
 Alfabeleri olan devletler: Göktürkler, Uygurlar
 Orhun Anıtları II. Göktürk, Karabalasagun yazıtları Uygurlara aittir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co