İstanbul Üniversitesi AUZEF Anatomi Ders Notları

ANATOMİ DERS NOTLARI

1.Ünite

 • Anatomi vücudun yapısını inceleyen bilim dalıdır. İnsan vücudunun normal şeklini, yapısını, vücudu oluşturan organları ve bu organlar arasındaki ilişkileri inceler.
 • Anatomi terimi Yunanca “ana+tome” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Ana=içinde,ayrılmış; tome=kesmek anlamı taşımaktadır.
 • Morfoloji kavramı da canlıların şekilsel olarak incelenmesini belirtir.
 • “dissection : kadavranın bölgelere ayrılması ve bu bölgelerin kesilerek incelenmesi
 • Galen (ünlü yunan hekimi) ölü hayvan diseksiyonlarına ağırlık vermiştir.
 • Rönesans devrinde insan anatomisinin tam yapısı belirlendi.
 • İlk anatomist ve modern anatominin kurucusu olarak kabul edilen Andreas Vesalius, Galen zamanından beri değişmeyen anatomi alanında DE HUMANİS CORPORİ FABRİCA’yı yazarak devrim yapmıştır.
 • Vesalius çok sayıda insan ölüsü incelemiş ve insan vücut yapısı üzerinde çalışmıştır. 
 • Anatomi kendi içinde dallara ayrılır.Bunlar :
  1- sistematik Anatomi
  2-Cerrahi Anatomi
  3-Komporatif Anatomi (çeşitli hayvanları ve hayvanlarla insanlar arasında benzer organları kıyaslayarak inceler)
  4-Yüzeyel Anatomi(İnsan vücudu üzerinde organları el ve gözle inceleyen anatomi dalıdır)
  5-Mikroskobik Anatomi(Vücudu oluşturan  organlardan özel teknikler alınarak boyanan doku örneklerini  mikroskop altında inceler)
  6-Makroskobik anatomi(İnsan yapısı gözle görülür şekilde inceler)
  7-Embriyolojik Anatomi
  8-Patalojik Anatomi
  9-Normal Anatomi
  10-Fonksiyonel Anatomi
  ANATOMİK EKSENLER
 • VERTİKAL EKSEN(axis verticalis)Vücutta yukarıdan aşağıya ve yere dik olan eksendir.
 • SAGİTAL EKSEN(axis sagittalis)Vücutta önden arkaya ve yere paralel olan eksendir.
 • TRANSVERS EKSEN( (axis transversalis)Vücutta sağdan sola veya soldan sağa ve yere paralel olan eksendir.

 45 total views,  2 views today

Author: admin lady

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.