wpid-1383752424_90_ogretmenlere.jpg

Liselerde yeni dönem nasıl olacak?

2016-2017 eğitim-öğretim döneminde uygulanmaya başlanması beklenen model ile öğrenciler liselerde akademik derslerden tabletlerle... 

wpid-7u8.jpeg

Sınav heyecanını nasıl yenebiliriz?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Sınavlarda heyecan yaşamayan öğrenci yok gibidir. Sınav... 

wpid-1377786860_90_osym.jpg

YGS’de 40bin sıfır çekenlerin sırrı!

YGS’de sıfır çeken 40 bin adayın tek testi cevapladığı için puanının hesaplanmadığı, bu kişilerin soruları... 

wpid-1377786860_90_osym.jpg

Üniversite giriş sınavı kaldırılıyor mu?

Avcı’nın kendi geliştirdiği modele göre, sınav tamamen kaldırılıyor. Üniversiteler, lise puanına göre alım... 

wpid-1378481758_90_yds.jpg

Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak

yabancı dil sıanvı kaçta başlıyor? yabancı dil sınavı kaçta bitecek? yabancı dil sınavı ne zaman? Yabancı... 

776 views

İlk Türk-İslam Devletleri Test 1

Kategori : TEST - Etiketler :, , , , - Tarih : 26 Şubat 2013

etiketler: tarih test, ygs test, kpss test, aöf test, lise tarih test,

logo1

1. I. Atabet’ül Hakayık

II. Mirat’ül Memalik

III. KutadguBilig

Yukarıdaki eserlerden hangileri Karahanlılar döne­minde yazılmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

2. Selçuklu hükümdarlarının halifenin üstünlüğünü tanımalarına,

I. Halife adına hutbe okutulması,

II. Halifeden aldıkları yetkiyle devleti yönetmeleri,

III. Tuğrul Bey’in, halifeyi Büveyhoğullarının baskısın­dan kurtarması

durumlarından hangilerinin kanıt olduğu savunula­bilir?

A) Yalnız I

B) YalnızII

C) YalnızIII

D) I ve II

E) II ve III

3. Türk tarihinde ilk defa “Sultan” unvanını kullanan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazneli Mahmut

B) Tuğrul Bey

C) I. Murat

D) Melik Şah

E) Alp Aslan

4. Türk İslam Devletlerinde;

I. İkta

II. Vakıf

III. Mülk

topraklardan hangileri askeri ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlamıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

5. Büyük Selçuklu Devletine kadar kurulan Türk – İslâm devletleri halifeye bağlı durumdaydılar. Büyük Selçuklu Devleti ise eski Türk hükümdarlık anlayışını devam etti­rerek, ülkeyi yönetme yetkisini Tanrı’dan aldıklarını sa­vunmuş ve yetkilerini halifeye devretmemişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında etkili olmuştur?

A) Dini anlayışa dayalı devlet kurulmamıştır.

B) Merkezi yönetim kurulmuştur.

C) Arapları egemenlikleri altına almışlardır.

D) Sultan adına hutbe okutulmuş ve sultan adına para basılmıştır.

E) Örfi hukuk düzeni kaldırılmıştır.

6. Türk – İslam devletlerinin ortaya koyduğu eserler­den hangisi toplumun sosyal ihtiyaçlarının karşı­lanmasına yönelik değildir?

A) Türbeler

B) Kervansaraylar

C) Medreseler

D) Darüşşifalar

E) İmarethaneler

7. Kutadgu Bilig ile ilgili,

I. Karahanlılar dönemine aittir.

II. Türk – İslam edebiyatının ilk yazılı örneğidir.

III. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

8. I. Toprağın verimli işlenmesi

II. Atlı asker yetiştirilmesi

III. Yargı işlerinin denetlenmesi

Selçuklularda ikta sistemiyle yukarıdakilerden hangileri sağlanmıştır?

A) Yalnız I

B) YalnızII

C) YalnızIII

D) I ve II

E) I, II ve III

9. XI. yy.ın sonlarıyla XIII. yy.da Anadolu’da bilim ve düşünce hayatında bir durgunluk yaşanmıştır.

Bu durgunlukta, aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?

A) Loncalar

B) Sûfilik

C) Tarikatlar

D) Haçlı Seferleri

E) Coğrafi keşifler

10. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Büyük Selçuk­lu Devletine bağlı birçok beylik kurulmuştur.

Kurulan beyliklerin birden fazla olmasında;

I. Fethedilen toprağın fethedenin malı olması

II. Eski Türk geleneklerinin terk edilmesi

III. Abbasi halifelerinin yönetimdeki etkisi gibi durumlardan hangileri etkilidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: 1-C   2-D   3-A   4-A   5-D   6-A   7-C   8-D   9-D  10-A

http://egitimcinet.com/

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Blue Captcha Image
Refresh

*

GÜNCEL HABERLER

KATEGORİ SEÇİN

ARŞİVBasın ve Yayın Siteleri iyi100 Toplist Siteniz - Siteni Ekle site ekle -