İlk Türk-İslam Devletleri Test 1

Anasayfa TEST 26 Şubat 2013 1565 Okunma
İlk Türk-İslam Devletleri Test 1

etiketler: tarih test, ygs test, kpss test, aöf test, lise tarih test,

logo1

1. I. Atabet’ül Hakayık

II. Mirat’ül Memalik

III. KutadguBilig

Yukarıdaki eserlerden hangileri Karahanlılar döne­minde yazılmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

2. Selçuklu hükümdarlarının halifenin üstünlüğünü tanımalarına,

I. Halife adına hutbe okutulması,

II. Halifeden aldıkları yetkiyle devleti yönetmeleri,

III. Tuğrul Bey’in, halifeyi Büveyhoğullarının baskısın­dan kurtarması

durumlarından hangilerinin kanıt olduğu savunula­bilir?

A) Yalnız I

B) YalnızII

C) YalnızIII

D) I ve II

E) II ve III

3. Türk tarihinde ilk defa “Sultan” unvanını kullanan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazneli Mahmut

B) Tuğrul Bey

C) I. Murat

D) Melik Şah

E) Alp Aslan

4. Türk İslam Devletlerinde;

I. İkta

II. Vakıf

III. Mülk

topraklardan hangileri askeri ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlamıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

5. Büyük Selçuklu Devletine kadar kurulan Türk – İslâm devletleri halifeye bağlı durumdaydılar. Büyük Selçuklu Devleti ise eski Türk hükümdarlık anlayışını devam etti­rerek, ülkeyi yönetme yetkisini Tanrı’dan aldıklarını sa­vunmuş ve yetkilerini halifeye devretmemişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında etkili olmuştur?

A) Dini anlayışa dayalı devlet kurulmamıştır.

B) Merkezi yönetim kurulmuştur.

C) Arapları egemenlikleri altına almışlardır.

D) Sultan adına hutbe okutulmuş ve sultan adına para basılmıştır.

E) Örfi hukuk düzeni kaldırılmıştır.

6. Türk – İslam devletlerinin ortaya koyduğu eserler­den hangisi toplumun sosyal ihtiyaçlarının karşı­lanmasına yönelik değildir?

A) Türbeler

B) Kervansaraylar

C) Medreseler

D) Darüşşifalar

E) İmarethaneler

7. Kutadgu Bilig ile ilgili,

I. Karahanlılar dönemine aittir.

II. Türk – İslam edebiyatının ilk yazılı örneğidir.

III. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

8. I. Toprağın verimli işlenmesi

II. Atlı asker yetiştirilmesi

III. Yargı işlerinin denetlenmesi

Selçuklularda ikta sistemiyle yukarıdakilerden hangileri sağlanmıştır?

A) Yalnız I

B) YalnızII

C) YalnızIII

D) I ve II

E) I, II ve III

9. XI. yy.ın sonlarıyla XIII. yy.da Anadolu’da bilim ve düşünce hayatında bir durgunluk yaşanmıştır.

Bu durgunlukta, aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?

A) Loncalar

B) Sûfilik

C) Tarikatlar

D) Haçlı Seferleri

E) Coğrafi keşifler

10. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Büyük Selçuk­lu Devletine bağlı birçok beylik kurulmuştur.

Kurulan beyliklerin birden fazla olmasında;

I. Fethedilen toprağın fethedenin malı olması

II. Eski Türk geleneklerinin terk edilmesi

III. Abbasi halifelerinin yönetimdeki etkisi gibi durumlardan hangileri etkilidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: 1-C   2-D   3-A   4-A   5-D   6-A   7-C   8-D   9-D  10-A

http://egitimcinet.com/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co