ANATOMİ FİNALE DOĞRU ÜNİTE 7

ÜNİTE  7 

1)İnsan vücudunun yüzde kaçı sudur?

a) %50-60    b) %40-50  c) %60-70 d) %80-90 e) %100

2).……………….   …………….; kanı böbrekler aracılığı ile süzen, oluşan idrarı mesane, üreterler ve üretra aracılığıyla vücuttan uzaklaştıran sistemdir. Boşluklara ne gelmelidir?

a) Sindirim Sistemi           b)  Boşaltım Sistemi         c) Üreme sistemi           d)Solunum Sistemi           e) Dolaşım Sistemi

3)Böbrek boyutları ……    –  ……… cm boyunda, ……….-……..  cm eninde, ………. cm derinliğinde ve ………-……… gram ağırlığındadır.  Boşluklara ne gelmelidir.?

a)4-5            7-8           5           120-200

b)5-6,          6-7          4 ,      120-200

c) 11-12 ,          6-7         8,        120-200

d)11-12  ,         6-7 ,       4,         120-200

 

I .Kortex renalis: Böbreğin en dış kısmıdır. Koyu renkli olup kapsül adı verilen bağ dokudan yapılmış koruyucu bir örtü ile sarılmıştır
II.Medulla renalis: Böbreğin içte yer alan ışınsal ve açık bölümüdür.
III.Sinüs renalis: Böbreğin orta kısmındaki boşluktur.

4) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a)yalnız I   b) yalnız II   c) yalnız III  d) I, ve II  e) I, II ve III

5)Böbreğin süzdüğü idrarı mesaneye taşıyan boru sistemidir. Yaklaşık 25-35 cm uzunluğundadır. Yandaki tanım cümlesi aşağıdakilerden hangisine aittir.?

a) Mide,    b) Böbrek    c) Üreter  d) Bağırsak     e) Pankreas

6)Normal erişkin bir birey, günde yaklaşık ……………. ml idrar çıkarır ki bu durum alınan gıda ve sıvıya göre değişir. Yandaki boşluğa ne gelmelidir?

a)1000           b) 2000        c) 1500          d)3000              e)900

7) İdrarı mesaneden vücut dışına ulaştıran iki ucu açık tüp biçimindeki kanala ne ad verilir?

a) Üreterler           b) Mesane                c)Penis                      d)Testis                   e)Üretra

 

Author: admin lady

1 thought on “ANATOMİ FİNALE DOĞRU ÜNİTE 7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.