9. Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1. Yazılı

sınav

etiketler: tarih sınavı, 9. sınıf tarih sınavı, tarih 2.dönem 1. sınav, lise tarih sınavı
wpid-1356686154_84_sbs.jpg

1-   Aşağıdaki Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

Cahiliye dönemi, fetret dönemi, tarık bin ziyad, Eyyub el ensari, Harun Reşid, Ömer Bin Abdul Aziz, Kerbela Olayı, Hicret Olayı, Puvatya savaşı, Talas Savaşı, Zımmi, Mevali, Farabi, İbni Sina, Hadis, Fıkıh, Beyül Hikme, Sahnı seman,

A-   İslamiyet Öncesi arap yarım adasında yaşanan döneme ……………………….dönemi denilir.

B-   Hz. Hüzeyinin şehit edilmesi olayına ………………..………..olayı denilir.

C-   Emeviler tarafından arap olmayan Müslümanlara verilen ad……………………………………………dır.

D-   Endülüs Emevilerine ait ispanya daki tarihi eserin adı………………………………………………….dır.

E-    Abbasilerin ilim merkezlerine ……………………………………………..………………………….denir.

F-    HZ Peygamberin Müslümanları aydınlatmak için söylediği sözlere…………….……………………denir.

G-   Kitabul Şifa ve El kanun fit Tıb adlı eserin yazarı ünlü tıb adamının adı…………………………….dır.

H-   Emeviler döneminde Müslümanların ilerleyişi ……………………. savaşla durmuştur.

İ-     İslam Tarihnde 5. Halife olarak adlandırılan kişi…………………………..……………………dır

J-    İspanyanın fethi Esnasında gemileri yakarak düşmanı karşılayan ve buradaki dağa adı verilen ünlü komutan………………………..dır

2-   Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

A-   İslam Öncesi arap yarımadasında bulunan dinleri yazınız.

B-   Aşağıda verilen şiire göre İslam Öncesi  Arap yarım adasında insanlar arası ilişkiler ve toplumsal yaşam  hakkında neler söylenebilir.

C-   Aşağıdaki şiire göre Kumdan, ayın ondördü, bir Öksüz çıkıverdi! ifadesi ile kast edilen Kimdir.

Ondört asır evvel, yine böyle bir geceydi,

Kumdan, ayın ondördü, bir Öksüz çıkıverdi!

Lakin, o ne husrandı ki: hissetmedi gözler,

Kaç bin senedir, halbuki bekleşmedelerdi!

Nerden görecekler? Göremezlerdi tabiî:

Bir kerre, zuhûr ettiği çöl en sapa yerdi;

Bir kerrede, mâmûre-i dünyâ, o zamanlar,

Buhranlar içindeydi, bu günden de beterdi

Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;

Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!

Fevzâ bütün âfâkını sarmıştı zemînin.

Salgındı, bugün Şark’ı yıkan, tefrika derdi

1.    Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in doğuşu sırasında  bulunan devletlerden değildir?

A) Bizans

B) Sasani

C) Göktürk

D) Hindistan

E) Abbasiler

2.    İslam Devleti’nin aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra kurulmuştur.

A) Bedir Savaşı

B) Uhut Savaşı

C) Hicret Olayı 622

D) Deve Olayı

E) Sıffin Savaşı

3.    Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan  ilk savaşı hangisidir?

A) Bedir Savaşı

B) Uhut Savaşı

C) Hendek Savaşı

D) Puvatya Savaşı

E) Huneyn Savaş

4.    Aşağıdakilerden hangisi Hubeydiye Antlaşmasıyla ilgili değildir?

A)   Her iki taraf istedikleri kabileler ile ittifak yapabilecekler. Ancak askeri yardım yapmayacaklardı.

B)   Müslümanlar  o yıl  Kabe’yi ziyaret etmeyecekler, ertesi yıl ziyaret yapacaklar.

C)   Bu antlaşma Bedir Savaşı’sonrasında yapılmıştır.

D)   Müslüman olan Mekkeli gençler ailesinin izni olmadan Medine’ye alınmayacak, Mekke’ye sığınanlar ise geri verilmeyecekti.

E)    Barış on yıl süre ile geçerli olacaktı.

5.    Dört halife döneminin en önemli özelliği nedir?

A)   Halifelerin seçimle iş başına gelmesi

B)   Hz. Muhammed’i bizzat gören kişiler olması

C)   Dördünün de Mekke’li olması

D)   En güçlü halifeler olması

E)    Tüm Arabistan’da İslamiyet’in yayılması

6.    Aşağıdakilerden hangisi ilk dört halife arasında yer almaz?

A) Hz. Ömer

B) Hz. Ali

C) Hz. Ebubekir

D) Hz. Muaviye

E) Hz. Osman

7.    Kuran-ı Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir?

A) Hz. Ömer

B) Hz. Ali

C) Hz. Ebubekir

D) Hz. Muaviye

E) Hz. Osman

8.    Kuran-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?

A) Hz. Ömer

B) Hz. Ali

C) Hz. Ebubekir

D) Hz. Muaviye

E) Hz. Osman

9.    Dinden dönme ve Yalancı peygamberler sorunu hangi halife zamanında çözülmüştür?

A) Hz. Ömer

B) Hz. Ali

C) Hz. Ebubekir

D) Hz. Muaviye

E) Hz. Osman

10. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer döneminde alınan yerlerden değildir?

A) Suriye

B) Mısır

C) İran

D) Libya

E) İspanya

11. İlk İslam donanması hangi halife zamanında oluşturuldu?

A) Hz. Ömer

B) Hz. Ali

C) Hz. Ebubekir

D) Hz. Muaviye

E) Hz. Osman

12. İslam devletinde ilk divan hangi halife döneminde oluşturuldu?

A) Hz. Ömer

B) Hz. Ali

C) Hz. Ebubekir

D) Hz. Muaviye

E) Hz. Osman

13. İslam devletinde ilk düzenli ordu hangi halife döneminde oluşturuldu?

A) Hz. Ömer

B) Hz. Ali

C) Hz. Ebubekir

D) Hz. Muaviye

E) Hz. Osman

14. İslam devletinde ilk adli teşkilat hangi halife döneminde oluşturuldu?

A) Hz. Ömer

B) Hz. Ali

C) Hz. Ebubekir

D) Hz. Muaviye

E) Hz. Osman

15. Halifelik kim tarafından babadan oğula geçen bir saltanat haline getirildi?

A) Yezid

B) Velid

C) Harun Reşit

D) Muaviye

E) Abdülmelik

CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.