9.sınıf Dil Anlatım 1.dönem 2.yazılı sınav soru ve cevapları

2017-2018 9.sınıf Dil Anlatım 1.dönem 2.yazılı sınav soru ve cevaplarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz

1. Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işlevde kullanıldığını yazınız. (10P)

Of! Yine başım ağrıyor.
(………………………………………………….)
Eve giderken iki ekmek al.
(………………………………………………..)
Bileşik cümlelerde birden çok yargı olur.
(……………………………………………………..)
Babanın ne söylediğini duydun mu?
(……………………………………………………)
Edebiyat duygu düşünce ve hayallerin yazılı ya da sözlü bir şekilde aktarılmasıdır.
(……………………………………………….)
2. Şiveyi açıklayınız. Türkçenin şivelerine iki örnek yazınız. (10P)

3. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklardan ikisini yazınız. Örnek veriniz. (10P)

4. Köken bakımından dil ailelerini yazınız. Türkçenin dâhil olduğu dil ailesini yazınız. (10P)

5. Aşağıdaki cümlede geçen ses olaylarını bulup gösteriniz. (10P)

Biricik oğlunun uzakta kalmasına dayanamıyordu.

6. Aşağıdaki sözcüklerin karşısına eşanlamlarını yazınız. (10P)

Düşünce (…………………)
Delil (……………)
Yitik (……………..)
Eylem (……………………)
Öykü (……………………)
7. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri anlam bakımından değerlendiriniz. (gerçek, mecaz, yan anlam) (10P)

Bizi çok sıcak karşıladı. (……………)
Herkesi böyle kırarsan, kimsen kalmaz. (………………)
Mağaranın ağzında fotoğraf çektirdik. (……………….)
Açık pencereden içeriye toz duman giriyor. (…………)
İnsanlara baskı yapmak çok yanlış bir davranış. (…………………………..)
8. Aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları doğru ve tam bir şekilde doldurunuz.(10P)

“erik” sözcüğünün eskiden kayısı şeftali erik gibi çekirdekli meyveleri karşılarken şimdi sadece birini karşılamasına …………………………………… denir.
Benzetme amacı taşımadan bir sözü başka bir söz yerine kullanmaya ……………………………… denir.
9. Havalar güzel gidiyor

Sen de çiçek açtın erkenden

Küçük zerdali ağacım

Aklın ermeden

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (5P)

A) Ünsüz değişimi
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü daralması
D) Ünlü düşmesi
E) Ulama
10. Aşağıdakilerden hangisinde dolaylama yoktur? (5P)

A) Yerleri gökleri yaratan için insanlara bu kadar da eziyet etmeyin.
B) Beyaz perdeyi yıpranmadan yıkansın diye çamaşırhaneye verdim.
C) Dostları ve sevenleri tahta ata bindirip ölümsüzlüğe uğurladı onu.
D) Beyaz gömlekliler, hastane çıkışında beraberce yemeğe gittiler.
E) Yavru Vatan yarınki cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor.
11. Batı Karadeniz’deki Kastamonu yöresinde yol kenarındaki bir tabelada “Daş düşebülü, ayu çıkabülü.” yazmaktadır.

Bu tabeladaki cümle, dilin hangi özelliğini göstermektedir? (5P)

A) Ağız B) Şive C) Lehçe D) Jargon E) Argo

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır? (5P)

A) Hüp diye bir ses çıkarırdı çay içerken.
B) Odadan bir zırıltı duyuluyordu tüm gün.
C) Kuşlar ötüyor pencerenin kenarında.
D) Hırgürleri çok olan kalabalık bir aileydi.
E) Kadın,tıngır mıngır sallıyordu beşiği.

9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-A İndir!

9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-B İndir!

9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Cevapları-A İndir!

9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Cevapları-B İndir!

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.