kategorisindeki haberler
 • Temel Liseler Kapanıyor mu?

  Temel Liseler Kapanıyor mu?

  28 Ocak 2019

  Bakanlığın internet sitesinde destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yapılacak yeni düzenlemelerin yer aldığı duyuru yayımlandı. Duyuruda, şu bilgilere yer verildi: Milli Eğitim Bakanlığınca, özel öğretim kursları 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, olası mağduriyetleri önlemek için özel öğretim kurslarının 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılmasına ilişkin […]

 • Adem-i Merkeziyetçilik nedir?

  Adem-i Merkeziyetçilik nedir?

  28 Ocak 2019

  Osmanlı Devletinin son yıllarında ortaya çıkan ve öncülüğünü özellikle Prens Sabahattin’in yaptığı azınlıkların içişlerinde serbest dışişlerinde Osmanlı’ya bağlı kalmasını savunan düşünce sistemi. Bunlarda ilginizi çekebilir Günün Hikayesi – Yavuz sultan Selim’i Titreten Rüya – Osmanlı Devleti Dağılma dönemi test soruları Aşıkpaşazade Pasarofça Antlaşması ve Önemi nedir?

 • Arpalık ne demektir?

  Arpalık ne demektir?

  27 Ocak 2019

  Osmanlılarda askeri sınıfın ileri gelenlerine ilave ödenek ile emekli ya da işten çıkarılma, azledilme maaşı olarak bağlanan gelirlerin ortak adı Bunlarda ilginizi çekebilir Günün Hikayesi – Yavuz sultan Selim’i Titreten Rüya – Osmanlı Devleti Dağılma dönemi test soruları Aşıkpaşazade Pasarofça Antlaşması ve Önemi nedir?

 • Ahi Şerafettin Türbesi

  Ahi Şerafettin Türbesi

  26 Ocak 2019

  Ahi Şerafettin türbesi nerededir ve ne zaman yapılmıştır? Ankara’nın Selçuklu devrine ait en önde gelen tarih ve sanat âbidelerinden olan Ahî Şerafeddin Türbesi’nin ve ona ait sandukasının Arapça kitâbesine göre 1330-31 tarihinde Ahî Hüsâmeddin için yapıldı. İçindeki yedi kabirden biri onun, bir diğeri 1350-51 yılında vefat eden oğlu Ahî Şerafeddin Mehmed’indir. Ayrıca burada Ahî Şerafeddin’in […]

 • Adaletname ne demektir?

  Adaletname ne demektir?

  25 Ocak 2019

  Özellikle Osmanlı Devletinde ülkede yaşayan toplulukların haksızlığa uğramaması ve kanunların uygulanması için çıkarılan buyruklardır. Bu buyruklar sadece müslümanlar için değil ülkede yaşayan gayrimüslimler içinde çıkartılmıştır.   Osmanlılarda bilinen ilk adaletname, Yavuz Sultan Selim Han devrinde Eflaklar için yayınlandı. Daha sonraları buhran büyüyüp anarşi arttıkça adaletname sayısı da arttı. Çıkarılan adaletnamelerde idareciler kontrol altında tutulmaya müslim-gayri […]

 • Acemi Oğlanlar Ocağı

  Acemi Oğlanlar Ocağı

  25 Ocak 2019

  Acemi oğlanlar ocağın nedir nasıl teşkilatlandırılmıştır? Osmanlı Devleti’nde Kapıkulu ocaklarına asker yetiştiren Acemi Ocağı’nda yetişen kişiler olarak karşımıza çıkan acemi oğlanları, Osmanlı Beyliği’nin gelişmesiyle Rumeli’de esir alınan Hristiyan ailelerin çocuklarından devşirilerek devlet hizmetine kazandırılırlardı. Yeniçeri, cebeci, topçu, arabacı, kapıkulu süvarileri, acemi oğlanlarının arasından çıkmaktaydı. Acemi oğlanları ilk olarak esir alındıkları dönemde at gemilerinde çalıştırılırken fetihlerin […]

 • Sümerliler Tarihi

  Sümerliler Tarihi

  25 Ocak 2019

  Sümer Devleti nerede ne zaman yaşamış ve ne gibi gelişmeler olmuştur? Sümerler! İlk medeniyet, ilk devlet ve ilk sosyal toplum. Tarihin başlangıç noktası kabul edilen Sümerler, insanoğlunun dağınık ve otorite altına girmeden yaşadıkları karanlık çağlarda muazzam genişlikte bir coğrafyayı yurt edineler ilk devlet ve yönetim biçimini oluşturmuş, ilk kültürel eserleri ve yazıyı ortaya çıkartarak insanoğluna […]

 • Karesi Beyliğinin Fethedilmesi

  Karesi Beyliğinin Fethedilmesi

  24 Ocak 2019

  Karesi nasıl ve ne zaman fethedildi? Karesi Beyliği, tıpkı Osmanlı Beyliği gibi Anadolu Selçuklu Devleti döneminde batıya göç ettirilerek uç beyliği vazifesi üstlenmiş, kalabalık bir tebaası olan güçlü bir beylikti. Osmanlı Beyliğine nazaran daha güçlü bir ordusu vardı ve Bizans’a karşı başarılı gazalar yürütmekteydiler. Osmanlı Devleti ile Karesi beyliği arasında geçmişte bir husumet yaşanmamış, ortak […]

 • Dandanakan Savaşı ve Özellikleri

  Dandanakan Savaşı ve Özellikleri

  23 Ocak 2019

  Dandanakan Savaşı nerede kiminle yapılmış ve sonuçları ne olmuştur? Dandanakan Savaşı, Asya’da hakim bulunan iki Türk Devleti arasında 23 Mayıs 1040 yılında meydana gelmiş, Selçuklu Devletinin vücut bulmasına ve Gazne Devletinin yıkılma sürecine girmesine sebep olmuştur.   840 yılında yıkılan Uygur Devletine tabi olan Oğuz Boyları, ülkelerinin Kırgız istilalarıyla yıkılmasıyla batıya doğru göç etmiş, diğer […]

 • Koyun Hisar Savaşı (1302)

  Koyun Hisar Savaşı (1302)

  23 Ocak 2019

  Koyunhisar Savaşı nerede, ne zaman ve kiminle yapıldı temel özellikleri nelerdir? Osman Gazi Kulacahisar, Domaniç ve Bilecik zaferlerinden sonra kendisine İznik’i hedef seçmişti. Tehlikeyi önceden gören ve olası bir Osmanlı taarruzuna karşı koymak için bir araya gelen Bizans tekfurları Bizans hükümdarı Mihail (9. Mihail Palaiologos) den yardım istediler. Mihail, Bizans için büyük bir tehdit haline […]

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co