11. sınıf İnkılap Tarihi 1.dönem 2.yazılı soruları

Anasayfa Lise Sınav, OKUL 24 Aralık 2013 Okunma
11. sınıf İnkılap Tarihi 1.dönem 2.yazılı soruları

etiket: inkılap tarih sınavı, inkılap tarihi 2.sınav, inkılap tarihi 1.dönem sınav

lise-sınav21

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI
TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1) Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi, gerekçesi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir?
a) Amasya Genelgesi b) Erzurum Kongresi
c) Sivas Kongresi d) Havza Genelgesi

2) Bölgesel olarak toplanan fakat aldığı kararlarla tüm yurdu ilgilendiren kongre hangisidir?
a) Amasya Genelgesi b) Erzurum Kongresi
c) Sivas Kongresi d) Havza Genelgesi

4) Manda ve himaye ilk kez nerede reddedilmiştir?
a) Amasya Genelgesi b) Erzurum Kongresi
c) Sivas Kongresi d) Havza Genelgesi

5) Misak-ı Milli’nin ilanı sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
a) Saltanat’ın kaldırılması b) Erzurum Kongresi
c) İstanbul’un işgali d) Sivas Kongresi

6) İlk TBMM’ye karşı ayaklanmaları çıkartanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) İstanbul Hükümeti ve İngilizler
b) Azınlıklar
c) Milli mücadele yanlıları
d) Kuva-yi milliye taraftarları

7) Sevr Anlaşması uygulanmaması yönüyle aşağıdakilerden hangisiyle benzerlik gösterir?
a) İstanbul Ant. b) Ayastefanos Ant.
c) Lozan Ant. d) Berlin Ant.

8) Sevr Antlaşmasına göre Antalya ve Konya yöresi aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştı?
a) İngiltere b) Fransa
c) Yunanistan d) İtalya

9) İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetini aşağıdakilerden hangisi ile tanımış oldu?
a) Amasya Görüşmeleri b) Erzurum Kongresi
c) Sivas Kongresi d) Havza Genelgesi

10) Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe neden isyan etmişlerdir?
a) İngilizlerden rüşvet aldıkları için
b) Düzenli orduya katılmak istemedikleri için
c) Yaptıkları savaşları kazandıkları için
d) İstanbul Hükümeti tarafından kışkırtıldıkları için

11) TBMM’nin uluslararası alanda kazandığı ilk başarı hangisidir?
a) Sevr Ant. b) Kars Ant.
c) Gümrü Ant. d) Lozan Ant.

12) Mustafa Kemal ilk askeri başarısını nerede kazanmıştır?
a) I. Dünya Sav. b) Çanakkale Sav.
c) Balkan Sav. d) Trablusgarp Sav.

13) İşgal kuvvetlerine karşı ilk direniş nerede başladı?
a) İzmir b) Erzurum
c) Dörtyol d) Samsun

14) Milli cemiyetler nerede Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir?
a) Amasya Görüşmeleri b) Erzurum Kongresi
c) Sivas Kongresi d) Havza Genelgesi

15) Sevr anlaşmasına göre Boğazların idaresi nasıl olacaktı?
a) Boğazlar, Osmanlı idaresi altında olacaktı
b) Boğazlar, Boğazlar Komisyonu idaresinde olacaktı
c) Boğazlar, İngilizlere ait olacak
d) Boğazlar, TBMM idaresine bırakılacak

16) Manda ve himaye (bilgi yelpazesi.net) kesin olarak nerede reddedilmiştir?
a) Amasya Genelgesi b) Erzurum Kongresi
c) Sivas Kongresi d) Havza Genelgesi

17) Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yi Milliye’nin faydalarından değildir?
a) Yunanlıları şaşırttılar
b) Düşman ilerleyişi zaman zaman durduruldu
c) Düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırdı
d) Yurdu düşmanlardan temizledi

18) Aşağıdakilerden hangisi hem toplanma şekli ve amacı, hem de aldığı kararlar yönünden milli bir kongredir?
a) Amasya Görüşmeleri b) Erzurum Kongresi
c) Sivas Kongresi d) Havza Genelgesi

19) Kurtuluş Savaşı’nda TBMM Hükümeti hangi cephelerde kimlerle savaşmıştır?

20) Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre sıralayınız.
Gümrü Ant. – Erzurum Kongresi – TBMM’nin açılışı – Sivas Kongresi – Atatürk’ün Samsuna çıkışı

1) 4)

2) 5)

3)

NOT: Her soru 5 puandır.
BAŞARILAR DİLERİM…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co