1. Dünya Savaşı (Tarih Test)

Anasayfa Tarih Test, TEST 06 Nisan 2013 1098 Okunma
1. Dünya Savaşı (Tarih Test)

etiketler: tarih testi, tarih sorular, 1.dünya savaşı test, tarih çözümlü test, ygs tarih, lys tarih, lise tarih,

tarih test

www.egitimcinet.com

S-1) Osmanlı Devletinde Padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk hukuksal metin olmasının yanı sıra, devletin Ayanlara söz geçirilemediğinin kanıtı olan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adalet Fermanı
B ) Tanzimat Fermanı
C) Islahat Fermanı
D) Sened-i İttifak
E) Kanun-i Esasi

S-2) II. Meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan ve aynı zamanda bu rejimin devam etmesini sağlayan parti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hürriyet ve İtilaf
B)Ahrar
C)Osmanlı Ahali
D)İttihat ve Terakki
E)Vatan ve Hürriyet

S-3) Osmanlı tarihinde kanun gücünün, padişahın da üstünde olduğu ilk kez aşağıdaki -lerden hangisiyle kabul edilmiştir?

A) Tanzimat Fermanı
B ) Islahat Fermanı
C) I. Meşrutiyet
D) II. Meşrutiyet
E) Sened-i İttifak

S-4)Osmanlı aşağıdaki savaşlardan hangisine kaybettiği toprakları geri alma amacı ile girmemiştir?

I- Trablusgarp
II- I. Balkan Harbi
III-II. Balkan Harbi
IV- I.Dünya Harbi
10.Bir muharebenin kazanılması savaşın tümden kazanılması demek değildir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı doğrulayan bir muharebedir?

S-5) Osmanlı Devleti’nde ilk kez seçime dayalı bir meclisin varlığı aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A) Tanzimat dönemi
B ) Islahat dönemi
C) I. Meşrutiyet dönemi
D) II. Meşrutiyet dönemi
E) Cumhuriyet dönemi

S-6) I. Dünya Savaşı’nda;
– Osmanlı Devleti jeopolitik açıdan önemli konumdadır.
– Almanya, Osmanlı Devleti’nin kendi yanında savaşa katılmasını istemektedir.
Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, Almanya’nın amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Osmanlı Devleti’nin ekonomik gücünden yararlanmak
B) İtilaf Devletleri’nin savaştığı cephe sayısını artırmak
C) Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri almasını sağlamak
D) Osmanlı Devleti’nden kapitülasyon elde etmek
E) ABD’nin savaşa katılmasını engellemek

S-8) I. Dünya Savaşı başlarında;
I. Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırması
II. Tarafsızlığını ilan etmesi
III. Genel seferberlik ilan etmesi
IV. Almanya ile saldırmazlık anlaşması yapması
gibi girişimlerinden hangileri, Osmanlı Devleti’nin savaşa katılma düşüncesinde olduğunu göstermektedir?
A) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve IV E) II ve III

S-9) Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda, savaştığı cephelerde başlıca amaçları şunlar olmuştur;
I. Kaybettiği toprakları geri almak
II. Topraklarını korumak
III. Müttefiklerine yardımcı olmak
Aşağıdakilerden hangisinde verilen cephelerde sadece III. amaç için savaşıldığı söylenebilir?
A) Çanakkale-Kanal
B) Makedonya-Kafkasya
C) Hicaz-Kanal
D) Kafkasya-Kanal
E) Galiçya-Makedonya

S-10) Hicaz-Yemen Cephesi’nin bir bölümünde Osmanlı birlikleri kutsal yerleri korumak için savaşın sonuna kadar mücadele etti. Bu cephede hem İngilizler, hem de Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile mücadele edildi.
Bu bilgiye bakıldığında, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin geçersiz olduğunun ortaya çıktığı söylenebilir?
A) Milliyetçilik
B) Türkçülük
C) Islahatçılık
D) Batıcılık
E) Ümmetçilik

S-11) I. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan;
– Almanya’nın savaştan çekilmesi
– Wİlson İlkeleri’nin yayınlanması
– İngiltere’nin hoşgörülü olacağı inancı
gibi gelişmeler Osmanlı Devleti’nin politikasını aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?
A) Mondros Mütarekesi’ni imzalamaya
B) Sevr Antlaşması’nı kabul etmeye
C) Londra Konferansı’na katılmaya
D) Paris Barış Konferansı’na katılmaya
E) Kuva-i Milliye hareketini başlatmaya

S-12) Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdakilerden hangisine yönelik bir hüküm içermez?
A) Osmanlı Devleti’nin savunmasız bırakılması
B) Osmanlı Devleti’nin egemenlik alanının daralması
C) İstanbul’un güvenliğinin tehlikeye girmesi
D) Kapitülasyonların kaldırılması
E) Anadolu topraklarının işgal edilmesi

S-13) Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulan cemiyetlerden bazıları şunlardır;
I. Wilson Prensipleri
II. Kilikyalılar
III. İngiliz Muhipleri
IV. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
V. Rum Pontus
Bunlardan hangileri, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunmasının, yabancı devletlerden birinin himayesine girmekle mümkün olacağını savunmuştur?
A) I ve III B) III ve IV C) I ve II
D) I ve V E) IV ve V

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co